Nieuwsberichten

Rijdende licht-trajectmeting

Vanaf de zomer 2020 is Light Surface Control gestart met het uitvoeren van rijdende lichtmetingen in Nederland, België en Duitsland. Er kunnen rijdend horizontale- en verticale verlichtingssterkten worden gemeten eventueel in combinatie met spotluminantiemetingen. Er is sprake van een gecombi-neerde traject- en meetrastermeting bij de geldende rijsnelheden. De meting geeft een goede indicatie van de aanwezige verlichtingskwaliteit in een gebied of tracé in vergelijking met het benodigde verlichtingsniveau. Eventuele donkergebieden worden getraceerd en ontbreken van armaturen of armatuurdefecten zijn detecteerbaar op (GPS) positie met de meetresultaten.

De rapportage wordt opgesteld met ervaring in de buitenverlichting voor een juiste analyse van meting en schouw. De auto met meettrailer wordt gevolgd door een bedrijfsbus met op de achterzijde een retroreflecterend actieframe met multileds en er zijn geen tijdelijke verkeersmaatregelen nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Light Surface Control.

Meting wegmarkering type II

Praktijkmetingen optische eigenschappen wegmarkering type II en beoordeling provincie Friesland

Light Surface Control heeft praktijkmetingen en onderzoek uitgevoerd naar de optische eigenschappen van horizontale wegmarkeringen voor de provincie Friesland.

Doel van de opdracht was om vast te kunnen stellen hoe de optische eigenschappen zich in de tijd wijzigen door vervuiling en veroudering. De markering type II wordt droog en nat gemeten volgens de RAW standaard. Ook de laagdikte en dekkingsgraad worden bepaald. De informatie is belangrijk voor de dag- en nachtzichtbaarheid van wegmarkeringen en veiligheid voor weggebruikers op wegen zonder openbare verlichting.

Lichtmeting stadionverlichting WK schaatsen 2018

“Realtime” lichtmeting Olympisch Stadion WK schaatsen

Light Surface Control heeft het ontwerp, uitrichten en een “realtime” lichtmeting uitgevoerd van de stadionverlichting in het Olympisch Stadion te Amsterdam voor de WK schaatsen 2018. “Realtime” wil zeggen dat de lichtmeting simultaan met het uitrichten wordt uitgevoerd.

Lichtmeting van horizontale-, verticale verlichtingssterkten en verblindingswaarden (GR) in de diverse richtingen voor toeschouwers en HDTV en Slowmotion (SSM Superslomo’s) beeldtechniek. Met de door Light Surface Control ontwikkelde meettrolley kan een meetraster snel en eenvoudig worden bemeten inclusief data-opslag, data-verwerking en GPS posities. De meting is met name geschikt voor grotere gebieden met een omvangrijk meetraster zoals rijkswegen, wegtracés, trajectmetingen, sportvelden, vliegvelden en parkeer- en bedrijfsterreinen.

Licht- en reflectiemetingen voor tunnels en onderdoorgangen

Licht- en reflectiemetingen voor tunnels

Light Surface Control is specialist op het gebied van lichtmeting voor tunnels. Het meetrapport kan dienen als opleverdossier voor de SAT* tunnelverlichting. Met behulp van een eisentracering kunnen afwijkingen worden gesignaleerd en opgelost worden vòòr oplevering. Naast de lichtmeting kan Light Surface Control ook de benodigde glans- en reflectiemetingen verrichten ten behoeve van wand- en wegdekreflectie.

* Site Acceptance Test

Tunnelreferenties – A2 Leidsche Rijn – N57 Aquaduct Dampoort – N201 Waterwolftunnel – Combiplan Nijverdal – Sluiskiltunnel – N237 Tunnel Soesterberg – Velsertunnel – Beneluxtunnel – Roer- en Swalmentunnel – Schiphol Buitenveldert – Maastunnel – Enschede Prinsessetunnel T8 Led retrofit – Kanaaltunnel Leiden – Lärmschuztunneln (D) – IXAS A9 – Coentunnel – Diverse onderdoorgangen

Lichtmeting stadionverlichting EK atletiek

“Realtime” lichtmeting Olympisch Stadion EK atletiek met meettrolley

Light Surface Control heeft een “realtime” lichtmeting uitgevoerd van de stadionverlichting in het Olympisch Stadion te Amsterdam voor de EK Atletiek 2016. “Realtime” wil zeggen dat de lichtmeting simultaan met het uitrichten wordt uitgevoerd.

Gemeten is het FOP – Field of Play – ten behoeve van de diverse atletiek-onderdelen. De lichtmeting voor de horizontale- en verticale verlichtingssterkten (luxmeting) o.a. in de diverse richtingen voor de HDTV en Slowmotion (SSM Superslomo’s) beeldtechniek zijn gemeten met een speciaal daartoe uitgeruste meettrolley. Met de meettrolley kan een vòòraf ingesteld meetraster worden ingevoerd en bemeten inclusief data-opslag en GPS posities. De meting is met name geschikt voor grotere gebieden met een omvangrijk meetraster zoals rijkswegen, wegtracés, trajectmetingen, sportvelden, vliegvelden en parkeer- en bedrijfsterreinen.