Lichtmeting stadionverlichting EK atletiek

“Realtime” lichtmeting Olympisch Stadion EK atletiek met meettrolley

Light Surface Control heeft een “realtime” lichtmeting uitgevoerd van de stadionverlichting in het Olympisch Stadion te Amsterdam voor de EK Atletiek 2016. “Realtime” wil zeggen dat de lichtmeting simultaan met het uitrichten wordt uitgevoerd.

Gemeten is het FOP – Field of Play – ten behoeve van de diverse atletiek-onderdelen. De lichtmeting voor de horizontale- en verticale verlichtingssterkten (luxmeting) o.a. in de diverse richtingen voor de HDTV en Slowmotion (SSM Superslomo’s) beeldtechniek zijn gemeten met een speciaal daartoe uitgeruste meettrolley. Met de meettrolley kan een vòòraf ingesteld meetraster worden ingevoerd en bemeten inclusief data-opslag en GPS posities. De meting is met name geschikt voor grotere gebieden met een omvangrijk meetraster zoals rijkswegen, wegtracés, trajectmetingen, sportvelden, vliegvelden en parkeer- en bedrijfsterreinen.