Lichtmeting en analyse sport- en terreinverlichting
(NEN-EN 12193 en 12464-2)