Meting wegmarkering type II

Praktijkmetingen optische eigenschappen wegmarkering type II en beoordeling provincie Friesland

Light Surface Control heeft praktijkmetingen en onderzoek uitgevoerd naar de optische eigenschappen van horizontale wegmarkeringen voor de provincie Friesland.

Doel van de opdracht was om vast te kunnen stellen hoe de optische eigenschappen zich in de tijd wijzigen door vervuiling en veroudering. De markering type II wordt droog en nat gemeten volgens de RAW standaard. Ook de laagdikte en dekkingsgraad worden bepaald. De informatie is belangrijk voor de dag- en nachtzichtbaarheid van wegmarkeringen en veiligheid voor weggebruikers op wegen zonder openbare verlichting.