Rijdende licht-trajectmeting

Vanaf de zomer 2020 is Light Surface Control gestart met het uitvoeren van rijdende lichtmetingen in Nederland, België en Duitsland. Er kunnen rijdend horizontale- en verticale verlichtingssterkten worden gemeten eventueel in combinatie met spotluminantiemetingen. Er is sprake van een gecombi-neerde traject- en meetrastermeting bij de geldende rijsnelheden. De meting geeft een goede indicatie van de aanwezige verlichtingskwaliteit in een gebied of tracé in vergelijking met het benodigde verlichtingsniveau. Eventuele donkergebieden worden getraceerd en ontbreken van armaturen of armatuurdefecten zijn detecteerbaar op (GPS) positie met de meetresultaten.

De rapportage wordt opgesteld met ervaring in de buitenverlichting voor een juiste analyse van meting en schouw. De auto met meettrailer wordt gevolgd door een bedrijfsbus met op de achterzijde een retroreflecterend actieframe met multileds en er zijn geen tijdelijke verkeersmaatregelen nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Light Surface Control.